For at opnå synergi mellem krop og sind, mellem leder og medarbejder, skal der træffes gode valg, men det kræver den rette viden, mentale indstilling og motivation. Viljen er en lyst, og hvis den ikke er der, kan du ikke motivere andre.

God fornøjelse!